Aangifte ongeval

Wat moet je doen bij een sportongeval?

 

Het lidgeld omvat de verplichte KBVB-verzekering, ook Federaal Solidariteitsfonds genoemd. In geval van een sportletsel opgelopen tijdens het voetballen gedurende de trainingen bij Perk steenokkerzeel verenigt 1820 (PSV1820) en erkende wedstrijden door de KBVB waaraan PSV1820 deelneemt, treedt deze verzekering in actie.

Dit fonds dekt gedeeltelijk het verschil tussen het officieel erkend en vastgesteld ereloon (dokter, apotheek, kiné, ziekenhuis…) en de terugbetaling van de mutualiteit.

De meeste spelers weten niet wat ze moeten doen wanneer ze een kwetsuur hebben opgelopen tijdens de trainingen of de wedstrijden. Het gevolg is dat ze vaak te laat komen met formulieren en onkostennota’s. Om dergelijke problemen te vermijden, geven we je een kort overzicht van wat te doen bij een sportongeval.


Stap 1: Vul het formulier “Aangifte van Ongeval” in.


Dit formulier kan je bekomen:


Stap 2: Raadpleeg zo snel mogelijk en dokter en bezorg formulier zo snel mogelijk na ongeval aan de Gerechtelijk Correspondent

Opgelet:


Stap 3: Ontvangen van “Geneeskundig Getuigschrift van Herstel”

Opgelet:

De bijkomende sessies kunnen pas aanvangen na goedkeuring vanuit Brussel. Indien er geen aanvraag werd ingediend voor bijkomende sessies, dan zal er uiteraard geen terugbetaling zijn van deze kosten.


Stap 4: Invullen van “Getuigschrift van Herstel” door dokter

Opgelet:

Enkele relevante citaten uit het bondsreglement (meer info op www.voetbalvlaanderen.be).


Het ongeval moet zich voordoen op het speelveld, in de zaal of de plaats van de organisatie, in de neutrale zone, in de kleedkamers of op de weg van de kleedkamers naar het speelveld en omgekeerd.

Worden eveneens vergoed de ongevallen van alle leden die zich voordoen op de kortste weg van de woonplaats naar de plaats van de organisatie en omgekeerd, doch enkel indien de weg afgelegd wordt in de kortst mogelijke tijd, rekening houdend met het gebruikte vervoermiddel, en voor zover deze leden geen vergoeding bekomen van een aansprakelijke derde of verzekeraar.

De leden zijn niet gedekt op de weg van of naar de organisatie, indien bij de verplaatsing gebruik gemaakt wordt van een motorfiets of van een bromfiets met meer dan 50 cc cilinderinhoud.


“Aanvaarde Gevolgen”:

Worden beschouwd als het gevolg van een ongeval de letsels voortspruitend uit allerhande inspanningen, spit, lendenverrekking, pees- en spierklap, krampen, pees- en spierscheuring en bloedvergiftiging wanneer zij voortspruit uit een verwonding waarvoor het Federaal Solidariteitsfonds tussenkomt.

“Niet-aanvaarde Gevolgen”:


Worden NIET beschouwd als het gevolg van een ongeval: