Clubreglement

Intern Reglement

1. Algemeen

2. Gedrag en leefregels tijdens trainingen

3. Gedrag en leefregeles tijdens wedstrijden

4. Specifieke gedragsregels voor Ouders

5. Panathlon Verklaring

Alle trainers, afgevaardigde en bestuursleden hebben het Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport ondertekend.

Deze verklaring houdt ook in dat elk kind dat regelmatig aanwezig is op de training dan ook minstens 50% van de wedstrijd moet spelen.